W dniu 18 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty RM Przemyśla

1. Podczas posiedzenia omówiono szereg istotnych dla oświaty zagadnień. Nawiązując do potrzeby wsparcia szkolnictwa zawodowego zaproponowałem powołanie przez Prezydenta Miasta Przemyśla zespołu ds współpracy pracodawców i dyrektorów szkół oraz instytucji z otoczenia biznesu. Celem zespołu powinna stać się współpraca nad doskonaleniem przemyskiego systemu szkolnictwa zawodowego. Zespół powinien pracować z uwzględnieniem branż zawodowych i szkolnych. Do współpracy winny być zaproszone szkoły wyższe w Przemyślu i regionie oraz podmioty zajmujące się kształceniem ustawicznym, instytucje rynku pracy oraz przedstawiciele sąsiedniego powiatu przemyskiego. Niezwykle istotnym jest podkreślanie wykształcenia technicznego, zawodowego jako generującego postęp techniczny i tworzenie miejsc pracy. Częsty merytoryczny kontakt, wzajemna wymiana uwag służyć będzie zacieśnianiu właściwych relacji. Jest nadzieja, że inicjatywa Prezydenta dotycząca powołania gremium doradczego składającego się z ludzi przemyskiego biznesu uzyska dodatkowe pole swej aktywności. Przedstawiciele tego gremium, kilka dni temu podjęli rozmowy z dyrektorami szkół.

2. Inna kwestia, którą poruszyłem to konieczność racjonalnego wykorzystania kadr oświatowych. Przy zmianach organizacyjnych należy wykorzystywać - nie marnować potencjału ludzkiego. Cenne doświadczenie zarówno kadry kierowniczej jaki i nauczycieli winno być zagospodarowane.

3. Kolejną kwestią jaką poruszyłem był budżet Miasta na 2016 rok w tym oświaty. Zaznaczając duży szacunek dla twórców, wg mojej wiedzy budżet oświaty nie jest dobrze oszacowany. Mimo trudności budżetowych Miasta należy realnie przedstawiać sytuację oświaty. Należy uświadamiać Mieszkańców Przemyśla oraz Radnych, że konieczna będzie korekta. Niedopuszczalnym jest przedstawianie sytuacji, w której za zadłużenie Miasta ,,obwiniana" jest oświata. W wyniku ,,pozornych oszczędności" mogą pojawić się duże trudności szkół, placówek oświatowych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prawo - procedury związane z dyscypliną budżetową powodują, że kadra zarządzająca oświatą przeżywa - delikatnie mówiąc - rozterki natury egzystencjalnej. Bardzo liczę na to, że inwestycja w kapitał ludzki znajdzie wśród Radnych i u Pana Prezydenta stałe wsparcie.

Maciej Karasiński

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !