W wyniku inicjatywy, którą podjąłem w 2016 roku Rada Miasta Przemyśla podjęła uchwałę, która może zmienić znacząco funkcjonowanie w Przemyślu sposób funkcjonowania szkół wszystkich typów pod wzgledem pracy nad uczniowskimi uzdolnieniami a ponadto zracjonaliować strukturę wydatków ponoszonych na wynagorodzenia nauczycieli. Intensywna i twórcza praca naucyciela z uczniem  ma szansę zyskać wsparcie finansowe i być doceniana.  

Rusza Przemyska Akademia Talentów !!! 19 czerwca 2017 roku Rada Miasta Przemyśla uchwaliła program wparcia pracy nad uzdolnieniami uczniowskimi. Inicjatywa podjęta w grudniu 2016 roku znalazła poparcie środowiska dyrektorów szkół i nauczycieli. Radni i Prezydent Miasta ze zrozumieniem i zaufaniem podchodzą do potencjału jakim są młodzi ludzie i zdecydowanie podejmują działania wspierające wszechstronnych rozwój dzieci i młodzieży. Program przewiduje : 1. analizę predyspozycji
 - tworzone będą coroczne Miejskie Raporty Uzdolnień 2. udoskonalenie i usystematyzowanie wsparcia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych na poziomie szkoły oraz na poziomie międzyszkolnych - powstanie Przemyska Akademia Talentów. 3. system stypendialny - uczniowie zostaną objęci systemem stypendialnym zarówno za wyniki w nauce tzw. średnią ocen jak również za szczególne osiągnięcia w konkursach,turniejach i olimpiadach w różnych dziedzinach przygotowujących do podjecia pracy lub rozwoju w szkołach wyższego stopnia.
 

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !