Inicjatywy i działania podejmowane i wspierane
przez radnego
Macieja Karasińskiego

wspólne z Klubem Radnych PiS Rady Miasta Przemyśla
z  Panem Prezydentem Robertem Chomą
Wiceprezydentem Januszem Hamryszczakiem ( PiS) 

podczas pełnienia funkcji radnego po Śp Radnym Przewodniczącycm Władysławie Bukowskim od 15 grudnia 2015 roku.

Obszar Edukacji 1. Urealnienie wydatków oświatowych w zakresie :
- dodatku wyrównawczego ( przesunięcię środków na zajęcia z uczniem )
- dodatku motywacyjnego ( plan podniesienia do 5 % )
- wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych szkół
-  likwidacji ,,zadłużenia oświaty" na koniec roku budzetowego tzw wydatków wymagalnych ( ZUS... )  
2. Porządkowanie sieci i bazy szkół oraz placówek wychowawcych w celu poprawy bazy i racjonalizacji kosztów.
3. Wprowadzenie systemu pracy nad uzdolnieniami uczniowskimi : diagnoza , wsparcie i nagradzanie - stypendia, promocja aktywnych metod nauczania.
4. Przygotowanie do absorbcji środków unijnych w tym środków z Regionalengo Programu Opreracyjnego Wojeództwa Podkarpackiego w ramach 9 osi priorytetowej ( działania 9.2 - szkolnictwo ogólne i specjalne i 9.4 szkolnicwo zawodowe). 
5. Inspiracja i pomoc w przygotowaniu PAR do pozyskiwania środków z RPO.
6. Inspirowanie podmiotów niepublicznycjh oraz osób fizycznych z miasta do wykorzystania z RPO.
7. Propagowanie neurodydaktyki, wsparcia nauczania matematyki z wykorzystaniem gier logicznych ( w tym szachów) i programowania.
8. Współpraca z szkolnictwem wyższym - porozumienie o wspólpracy Prezydenta Miasta z PWSWE w Przemyślu.

 
 

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !