Szkolnictwo zawodowe


1. Program rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim.

2. Potrzeba zmian systemowych kształcenia zawdowego w Polsce.

Zagadnienie zmian w szkolnictwie zawodowym jest odkładane przez kolejne ekipy rządzące w Polsce. Obecny rząd nie przedstawia sposobu na poprawę istniejącego stanu rzeczy. Jedynie próby prowadzone przez JST , wojewodów oraz kuratorów oświaty doprowadziły w wielu regionach kraju do aktywizacji środowiska oświatowego w tym zakresie - patrz Podkarpacie. To jednak jest zdecydowanie za mało. Potrzebne są konsekwentne i sprawnie wprowadzane zmiany w systemie funkcjonowania kształcenia zawodowego. Niezbędny jest szeroki program powiązania szkolnictwa zawodowego z przemysłem i szkolnictwem wyższym. Konieczne są zachęty podatkowe dla przemysłu by stworzyć podstawy trwałego zainteresowania inwestowaniem w szkolnictwo zawodowe. Nie można pozwolić na odkładanie tego problemu w czasie.

Maciej Karasiński, 5 marca 2008 roku.

Certyfikowanie umiejętności uczniowskich jest niezwykle istotnym elementem kształcenia młodych ludzi we wszystkich typach szkół. Nadanie certyfikatu uczniowi gdy spełni on określone postawione przed nim zadania daje możliwość bieżącej analizy przyrostu jego wiedzy i umiejętności. Sprawia, że system kształcenia nabiera rytmu, rangi w oczach ucznia, rodzica, zewnętrznych podmiotów, partnerów szkoły. Jest okazją do autentycznej współpracy i rozmów na temat podniesienia jakości kształcenia. Od strony wychowawczej i motywacyjnej otwiera owe możliwości, które sprawiają radość tworzenia samego siebie. Moim skromnym zdaniem ma fundamentalne znaczenie. Bardzo dobrym dla nauczyciela i dyrektora szkoły jest szersze stosowanie w nauczaniu metody projektów. Jest to początek drogi do pracy nad szkolnym systemem certyfikowania umiejętności.


Maciej Karasiński, 1 maja 2008 roku.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !