Programy wojewódzkie Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Jerzy Cypryś i Maciej Karasiński
Dokumenty programowe dotyczące edukacji w naszym województwie ...

Programy wypracowane pod kierownictwem kuratorium w okresie od maja 2006 do stycznia 2008 roku z zaangażowaniem wielu grup aktywnych nauczycieli oraz instytucji wspierających oświatę w tym przedstawicieli JST,WUP,PODN,Policji, rzemiosła, pracodawców.

Program rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet IX tego programu, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach


Programy Edukacji Patriotycznej

Program na lata 2006-2010
Program na rok szkolny 2006/07
Program na rok szkolny 2007/08

Wojewódzki Program Wspierania Uzdolnień - koncepcja

Program doskonalenia pracy szkół podstawowych i gimnazjów

Wojewódzki program doskonalenia pracy szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie edukacji ogólnotechnicznej zawodowej i wychowania komunikacyjnego


Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !