Podkarpacka Akademia Szachów

Uwaga aktualności :

UWAGA :

Nauczyciele będą mogli odbyć bezpłatny kurs insruktora szachowego. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oddział w Przemyślu wygrało konkurs na wnioski z zakresu doskonalenia nauczycieli w ramach POKL 9.4. Dzięki staraniom PCEN oraz środowiska nauczycielskiego i szachowego Przemyśla (w tym S-KKS/MDK) został złożony wniosek. Celem kursu jest zdobycie kwalifikacji do nauczania w szkołach gry w szachy przez 50 nauczycieli ( dla 25 nauczycieli z zrobionym kursem ogólnym instruktorskim - kurs specjalistyczny  , 25 bez kursu by mogli odbyć cały cykl kursu ogólnego i specjalistycznego) . Jest okazja uczynić krok w nauczaniu logicznego myślenia. Inwestycji w umysł !!!
 

Jak starać się o środki na ?

1.Zajęcia szachowe.

Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs w ramach POKL poddziałanie 9.1.2. istnieje możliwość aplikowania o środki na zajęcia szachowe przewidziane w projekcie Podkarpacka Akademia Szachów. Jednak ze względu na górną granicę kwoty przewidzianej na jeden wniosek (300 tysięcy złotych) wnioski powinny składać szkoły wraz organami prowadzącymi - gminami. Umożliwi to objęcie nauką gry w szachy dużej ilości szkół. Będzie to swoisty pilotaż podjętej inicjatywy.

Zainteresowane gminy, szkoły stowarzyszenia prosimy o udział w szkoleniach lub kontakty z ROFES w zakresie przygotowania wniosków.

Szkolenia w zakresie przygotowania wniosków organizuje Kuratorium Oświaty oraz ROFES.

Ostateczny termin składania wniosków do obecnej edycji konkursu w ramach POKL działanie 9.1.2 mija 14 maja 2008 roku.  

Jeżeli w przyszłych edycjach POKL 9.1.2 zmieni się górna granica wniosków możliwym będzie składanie wniosków przez Podkarpacki Związek Szachowy (PdZSzach) dla dużej ilości szkół.

Bardzo proszę by dla składanych projektów nadawać tytuł ,,Podkarpacka Akademia Szachów - Miasto (Gmina)  ............... " . Umożliwi to lepszą realizację etapu szkolenia nauczycieli i osadzi daną gminę w idei Akademii, która będzie kontynuowana w następnych edycjach POKL.

2.Kurs instruktorski dla nauczycieli.

PdZSzach będzie aplikować do POKL poddziałania 9.4 by zapewnić bezpłatny udział nauczycieli w kursie instruktorskim. O naborze na kursy instruktorskie powiadomimy w odrębnych komunikatach.

Czym jest Podkarpacka Akademia Szachów?

Podkarpacka Akademia Szachów jest programem, którego celem na lata 2008 – 2011 jest objęcie nauczaniem gry w szachy uczniów 159 szkół podstawowych Podkarpacia. Niech w każdej gminie chociaż jedna szkoła podstawowa oferuje młodym ludziom naukę gry w szachy i będzie do tego w profesjonalny sposób przygotowana.

Program wspiera Podkarpacki Kurator Oświaty we współpracy z Podkarpackim Związkiem Szachowym oraz Podkarpackim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

W ramach projektu powinny zostać zrealizowane cztery cele:

(a) zainteresowanie szachami i nauczenie najmłodszych dzieci podstaw tej gry;

(b) sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi dziecka;

(c) pożyteczne spędzanie wolnego czasu przez dzieci;

(d) poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Etapy wdrażania Podkarpackiej Akademii Szachów:

 I etap – poszerzenie kompetencji nauczycieli – kurs dla 160 nauczycieli i wyposażenie ich w kwalifikacje instruktora szachowego tak aby w szkołach deklarujących przystąpienie do programu zatrudniony był co najmniej jeden nauczyciel z uprawnieniami nauki gry w szachy.

Przewidywany termin realizacji druga połowa 2008 roku – okres wakacji.

II etap – wyposażenie szkół w sprzęt szachowy w postaci tablic demonstracyjnych, kompletów szachów i 13 zegarów dla uczniów oraz literatury szachowej.

Przewidywany termin realizacji I połowa 2009 roku.

III etap – objęcie nauką gry w szachy uczniów klas O-III w 169 szkołach.

Przewidywany termin realizacji druga połowa lata szkolne 2009/2010 oraz 2010/2011.

Oto kilka opinii dotyczących wartości edukacyjnych szachów:

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają  wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept "królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę "fair play". Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkości w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

Wartości dydaktyczne i wychowawcze szachów

Szachy są dyscypliną o niezwykle bogatej, ponad tysiącletniej historii; są jedną z najstarszych, intelektualnych i kulturowych gier, grą niezwykle bogatą i wartościową, ponieważ stanowią specyficzną kombinację sportu, naukowego myślenia i elementów sztuki. Są rodzajem intelektualnej aktywności, która pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój umysłowy, ale także osobowościowy, dlatego coraz częściej gry w szachy naucza się już dzieci w młodszym wieku szkolnym, a nawet przedszkolnym. Niezwykłe walory tej "królewskiej" gry, która od wieków rozwijała i kształtowała myślenie oraz cechy charakteru wybitnych osób – strategów, władców, polityków, naukowców, wykorzystuje się z powodzeniem i dziś w procesie wychowania i nauczania. Wieloletnia praktyka szkoleniowa dowodzi, że szachy stanowią doskonałe narzędzie, służące formowaniu i rozwijaniu wielu pozytywnych cech i umiejętności dzieci i młodzieży. Gra w szachy doskonali pamięć i uwagę, rozwija zdolność koncentracji, logicznego myślenia, kształtuje wyobraźnię. Szachy wpływają pozytywnie na rozwój zainteresowań uczniów i ich relacje międzyosobowe; rozwijają pozytywne cechy i postawy takie jak obiektywizm, tolerancja, wytrwałość w dążeniu do celu.


Linki związane z Akademią i nauką gry w szachy


1. Podkarpacka Akademia Szachów - strona Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

2. Nauka gry w szachy.

3. Ciekawe felietony szachowe - Agencja 64 PLUS

- Program nauki gry w szachy w nauczaniu zintegrowanym.
- Dekalog Młodego Szachisty.
- Odrobić lekcje.

4. Artykuły  o szachach - Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe.

- Jak promować szachy?
- Od czego zależy przyszłość szachów w Polsce?

6. Podkarpacki Związek Szachowy.

7. Dlaczego warto uczyć dzieci gry w szachy?

     Czego szachy uczą, co kształtują i rozwijają:
 • krytyczne myślenie
 • logiczne myślenie
 • umiejętności zasadnego działania
 • komunikację
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • intelekt
 • zmysł obserwacji
 • umiejętności poznawcze
 • pamięć
 • uczą szacunku do siebie
 • dają pewność siebie
 • uczą odpowiedzialności
 • rozwijają wyobraźnię
 • rozwijają umiejętność analizy napotkanych problemów
 • kreatywność
 • koncentrację
 • uczą dyscypliny
 • uczą determinacji
 • uczą systematyczności, pilności
 • uczą cierpliwości
 • uczą zaangażowania
 • dodają odwagi
 • uczą planowania
 • uczą prawidłowego oceniania sytuacji
 • uczą uczciwego współzawodnictwa
 • wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów
 • rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach
 • uczą strategicznego myślenia
 • uczą radzić sobie z niepowodzeniami
 • rozwijają zdolności matematyczne i umiejętność czytania ze zrozumieniem

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !