Podkarpacki Sejmik Oświatowy

Zapis I

Zapraszam osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje oświatowe, przedstawicieli administracji oświatowej i samorządowej oraz inne instytucje i podmioty zainteresowane rozwojem edukacji, oświaty i wychowania do organizacji Pierwszego Podkarpackiego Sejmiku Oświatowego!

Zainteresowane osoby i instytucje proszę o kontakt i składanie propozycji programowych.
Lista podmiotów, które będą organizatorami Sejmiku Oświatowego jest otwarta.

Głównym celem Sejmiku będzie kreowanie kierunków oraz sposobów rozwoju regionalnej polityki oświatowej.
Środowisko oświatowe (szeroko rozumiane) powinno jasno sprecyzować cele do jakich ma dążyć regionalny system oświaty. Konieczna jest mobilizacja w celu dookreślenia kierunków rozwoju oświaty w regionie.

Od poziomu wykształcenia obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Podkarpacia zależy ich przyszłość.  Zapraszamy!

W imieniu grupy osób zainteresowanych przygotowaniem Sejmiku - Maciej Karasiński.

Adres do korespondencji e-mal:
maciejk_a@poczta.onet.pl


Zapis II

Sejmik pracę prowadzić będzie w grupach problemowych doskonalących się oraz wypracowujących wskazania do celów, kierunku i sposobów rozwoju oświaty w województwie.
Określi wskaźniki mówiące o zachodzących procesach i sposoby oceny wprowadzanych zmian
.


Wstępne propozycje grup problemowych ( będą mogły być zmienione w zależności od rozwoju liczby zgłaszanych tematów i zgłaszających się osób do udzialu w semjmiku):

1. Wychowanie przedszkolne.
2. Szkoły podstawowe;
a. nauczanie wczesnoszkolne ( klasy I-III )
b. klasy IV-VI
3. Gimnazja
4. Licea ogólnokształcące.
5. Kształcenie zawodowe.
6. Szkolnictwo specjalne.
7. Opieka i wychowanie.
8. Pedagogika personalistyczna.
9. Szkolnictwo niepubliczne.
10. Sport szkolny.
11. Organizacje wspierające oświatę.
12. Edukacja zdrowotna.
13. Wychowanie artystyczne ( muzyka, plastyka ).
14. Zarządzanie oświatą.
15. Nadzór pedagogiczny.
16. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.


Jest to lista grup problemowych otwarta na weryfikację proszę o propozycje !


Podmioty rozważające przystąpienie do projektu.

1. ,,Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół , Przedszkoli, Placówek Oświatowych i Osób Zarządzających Oświatą" z siedzibą w Przemyślu,
2. Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
3. Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego,
4. Stowarzyszenie,,Porozumienie na rzecz zatrudnienia" z siedzibą w Sanoku.

Zapisz się do grupy panelowej.

Zapraszam

osoby wyrażające zainteresowanie i gotowość współpracy nad wieloletnią województwa strategią oświaty do  zgłaszania swego udziału w pracy grup panelowych.


Zapraszam: pracowników akademickich, nauczycieli akademickich, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników kuratorium, pracowników organów prowadzących w JST ( Jednostkach Samorządu Terytorialnego), radnych oraz inne osoby gotowe podjąć się istotnych zadań przez okres około półtoraroczny.

Po sformalizowaniu działań grupy inicjującej zorganizowanie Podkarpackiego Sejmiku Oświatowego zostanie utworzona specjalna strona internetowa poświęcona tej tematyce. Na dzień dzisiejszy koniecznym jest podjęcie wstępnych działań koncepcyjnych i organizacyjnych. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o składanie deklaracji współpracy.

Deklarację współpracy rozumiemy jako zgłoszenie w drodze przesłania na adres e-mail: Macieja Karasińskiego

swojej gotowości współdziałania i podanie:

1. Imienia i nazwiska,

2. Adresu e-mailowego,

3. Określenie obszaru działania, zainteresowania.

4. Innych danych, które osoba zgłaszająca/deklarująca uzna za stosowne.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie w zależności od potrzeby organizacji pracy grup panelowych.

Maciej KarasińskiMaciej Karasiński

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !