W dniu 18 lipca 2009 roku Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Polskiego Związku Szachowego w uchwale zobowiązało do szczególnego wsparcia Inicjtywy Ustawodawczej "Szachy do Szkół".

Na zaproszenie Pana Bartłomieja Korpaka Kuratora  PZSzach w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym Polskiego Związku Szachowego uczestniczyli Maciej Karasiński - Pełnomocnik Komutetu i Pan Tomasz Kojder Zastępca Pełnomocnika Komitetu.

Pan Tomasz Sielicki przy głosie - Prezes PZSzach
Serdeczne gratulacje z okazji wyboru!

- Prezes PZSzach przy mównicy stwierdził :
'' .. popieram z całego serca ideę wprowadzenia szachów do szkół"


Członkowie Zarządu Skład Zarządu PZSzach po wyborach w dniu 18.07.2009 roku.

1.Prezes Tomasz Sielicki 
2. Tomasz Stefaniak
3. Bogdan Jeżak
4. Włodzimierz Schmidt
5. Zbigniew Tyszkiewicz
6. Zenon Chojnicki
7. Piotr Zieliński
8. Tomasz Delega
9. Agnieszka Urban - Fornal
10. Włodzimierz Taboła
11. Wojciech Zawadzki
 

Maciej Karasiński zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia PZSzach z ideą Inicjatywy Obywatelskiej

Pan Janusz Woda - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia PZSzach odczytuje, że:
Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego w dniu 18 lipca 2009 roku  poparło: ,,wszelkie działania   zmierzające do wdrożenia szachów do szkół a w szczególności Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą o wprowadzeniu obowiązku nauki gry w szachy do szkół podstawowych'' i zobowiązało Zarząd PZSzach oraz Okręgowe Związki Szachowe do podjęcia działań popierających tę inicjatywę.


Uwaga: By zebrać 100000 podpisów, każde województwo,powinno zebrać około 7000 podpisów.  W związku z tym w każdym województwie potrzeba 70 zbierających, którzy zbiorą po 100 podpisów ! Czy to jest dużo? Myślę, że stać nas na to by w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia inicjatywy do Sejmu i uzyskaniu zgody Marszałka osiągnąć sukces!

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !