Zarząd Polskiego Związku Szachowego jako jedno ze swoich strategicznych działań widzi jak najszersze wprowadzanie szachów do szkół. Z punktu widzenia Związku i klubów, szkoła to miejsce w którym możemy prowadzić zajęcia dla dzieci, pozyskiwać potencjalnych zawodników, korzystać z sal umożliwiających organizację turniejów.
Wśród wielu korzyści jakie odnoszą szkoły rozwijające szachy, można wymienić wartościowe uzupełnienie oferty edukacyjnej, rozwijanie umiejętności analitycznych uczniów, integrowanie treści matematycznych z humanistyczną wyobraźnią, kształtowanie umiejętności stosowania rozwiązań teoretycznych w praktyce. Szachy posiadają również niezaprzeczalne walory wychowawcze.

Z kilku działań, które zaplanowaliśmy na pierwszą połowę kadencji, jednym z najistotniejszych jest wspieranie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej pana Macieja Karasińskiego.

W związku z tym prosimy i apelujemy do:

    * związków wojewódzkich
    * klubów
    * organizatorów imprez szachowych
    * środowisk szkolnych
    * a przede wszystkim wszystkich szachistów

o pomoc w zbieraniu podpisów pod wnioskiem ustawodawczym.

Szczegóły inicjatywy oraz formularze na stronie internetowej: www.mkarasinski.pl

Wiceprezes ds. Młodzieżowych
Piotr Zieliński

 

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !