Edukacja matematyczna potrzebą czasu !!!

Polsce potrzebna jest aktywna edukacja matematyczna. Uczelnie wyższe sygnalizują spadek zainteresowania naukami ścisłymi na rzecz nauk humanistycznych. W efekcie uczelnie techniczne, kształcące inżynierów na potrzeby gospodarki nie wykonują naboru. Gospodarka odczuwa coraz większy deficyt odpowiednio przygotowanych specjalistów. Wyniki egzaminów zewnętrznych wszystkich poziomów potwierdzają gorsze przygotowanie młodych ludzi zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej z wiedzy ścisłej - matematyczno przyrodniczej niż z wiedzy humanistycznej lub języków obcych. Taki obraz sytuacji zmusza do refleksji i podejmowania działań zmierzających do naprawy sytuacji. Konieczne jest podjęcie wysiłku by w młodych ludziach już od przedszkola rozbudzać zainteresowanie precyzyjnym myśleniem.

Linki dotyczące edukacji matematycznej.

1. Humanistyczna edukaja matematyczna.
2. Scholaris
3. Edukacja matematyczna w przedszkolu.
4. Węzłowe problemy edukacyjne.
5. Test z zakresu edukacji matematycznej w klasach I-III.
6. Portal Matematyka.
7. Matematyka Matma4u.
8. Matematyka / Wirtulany Wszechświat.
9. Matematyka dla dzieci.
10.FAQ -pl.sci.matematyka
11. Policz.
12. Fizyka Matematyka.
13. Pierwiastek.pl
14. Geometria.
15. Matematyka na wesoło.

Maciej Karasiński

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !