Oświata w Przeworsku
( strona jest w budowie - będzie aktualizowana i rozbudowana)

Rządowe propozycje zmiany w Ustawie o systemie oświaty- UWAGA!!!


Uwaga aktulaności - środki dla oświaty i kultury :

1. Jak pisać wnioski do POKL - szkolenia.
2.
Działaj lokalnie - ciekawy program!!!
3. Fundusz Wymiany Kulturalnej.
4.
Co to są kompetencje kluczowe?
5.
Fundusze unije dla oświaty - strona MEN.
6. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
7. Generator wniosków do POKL

1. Aktualności dotyczące oświaty w Przeworsku.

2. Linki do stron www szkół i przedszkoli.

a. Stowarzyszenie wspierające SP Nr 2

3. Programy w placówkach oświatowych Miasta Przeworska.

4. Miejski program profilaktyki dla oświaty.

5. Sport szkolny .

6. Praca z uczniem zdolnym.

7. Ważne linki :
8. Zaproszenie do kreowania docelowej wizji oświaty w Przeworsku - Strategii Oświatowej.

9. Przeworskie Forum Oświatowe - czasopismo środowiska oświatowego Miasta Przeworska.

10. Wychowanie patriotyczne.


11. Fundusze dla oświaty , kultury spraw społecznych  - przydatne linki:
12. Docelowa struktura zespołów ds. współpracy na rzecz oświaty w Przeworsku:
  • zespół dyrektorów szkół i przedszkoli
  • zespół nauczycieli matematyki
  • zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • zespół nauczycieli nauczania początkowego
  • zespół pedagogów szkolnych
  • zespół nauczycieli wychowania fizycznego
  • zespół nauczycieli j.polskiego
  • zespół nauczycieli historii i geografii
  • zespół nauczycieli plastyki
  • zespół nauczycieli muzyki
13. Stowarzyszenia, fundacje i instytucje działające na rzecz oświaty.

14. Przeworski System Pracy z uczniem zdolnym.

Adres do korespondencji w sprawach oświaty przeworskiej , e-mail: sekretarz@przeworsk.um.gov.pl
Maciej Karasiński 15.03.2008 roku.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !