Komunikat
W PCEN w Przemyślu odbwać się będą spotkania osób zainteresowanych wdrażaniem pedagogiki personalistycznej (PP) do szkół. Celem spotkań będzie opracowanie planu działań na najbliższy rok.

Do podstawowych zadań ujętych w planie należą:

1. opracowanie bibliografii dotyczącej pedagogiki personalistycznej (PP),
2. przygotowanie cyklu konferencji szkoleniowych,
3. wyłonienie gminnych nauczycieli koordynatorów PP,
4. opracowanie katalogu niezbędnych działań dla każdego typu szkół i placówek oświatowych,
5. wyłonienie wojewódzkich grup koordynujących w typach szkół i placówek.
6. nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi,
7. pozyskanie dyrektorów szkół i samorządów ( organów prowadzących) do współpracy,
8. pozyskanie źródeł finansowania działań szkoleniowych,
9. opracowanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli i dyrektorów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem we wdrażaniu pedagogiki personalistycznej do szkół proszone są o kontakt e-mailowy:maciejk_a@poczta.onet.pl.

Zapraszamy do współpracy
 
W imieniu zespołu koordynującego wdrażanie PP Maciej Karasiński, 13 stycznia 2013 r

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !