Pedagogika personalistyczna

Celem pedagogiki personalistycznej jest formowanie osoby zdolnej do integracji całego swego bogactwa wokół projektu życia, przyjętego w sposób świadomy i odpowiedzialny. Wychowanie w tej perspektywie to pomaganie wychowankowi, by coraz lepiej rozumiał oraz dojrzalej kochał siebie i innych.
Ks. Marek Dziewiecki

Czy nauczycieli współczesnej szkoły powszechnej stać na odwagę i wychowywanie młodych ludzi w myśl pedagogiki personalistycznej?

1. Ciekawe linki w temacie pedagogiki personalistycznej.

2. Literatura tematu.

3. Konferencje, sympozja, spotkania - terminy, miejsca, organizator.

4. Przykłady stron www szkół katolickich lub szkół związanych imieniem z nauką kościoła katolickiego.
Czy metody pedagogiczne stosowane w tych szkołach są zasadami związanymi z pedagogiką personalistyczną?
Zapraszam do dyskusji, przedstawiania przykładów dobrych działań.

5. Zespół oświatowo samorządowy ds. pedagogiki personalistycznej.
 
Zapraszam

nauczycieli, dyrektorów szkół, wizytatorów i innych pracowników Kuratorium Oświaty, pracowników urzędów administracji samorządowej, księży, katechetów świeckich, rodziców do współpracy w zespole , którego celem jest rozwój szkolnictwa opartego na zasadach pedagogiki personalistycznej.

Jesienią 2008 roku była zorganizowana konferencja poświęcona pedagogice personalistycznej.

Zgłoszenia do współpracy w zespole, zapytania, opinie i wnioski proszę kierować na adres poczty elektronicznej :  maciek_a@poczta.onet.pl

 
6. Czy przedstawiciele JST - organów prowadzących powinni wspierać rozwój i praktykowanie pedagogiki personalistycznej?

Maciej Karasiński, 07.03.2008 roku.
Komunikat

 W PCEN odbywają się spotkania osób zainteresowanych wdrażaniem pedagogiki personalistycznej do szkół powszechnych. Celem spotkań jest opracowanie planu działań na najbliższy rok .

Do podstawowych zadań ujętych w planie mogą należeć:
1. opracowanie bibliografii dotyczącej pedagogiki personalistycznej,
2. przygotowanie cyklu konferencji szkoleniowych,
3. wyłonienie gminnych samokształceniowych zespołów nauczycieli,
4. opracowanie katalogu niezbędnych działań dla każdego typu szkół i placówek oświatowych,
5. wyłonienie wojewódzkich grup koordynujących w typach szkół i placówek.
6. nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi,
7. pozyskanie samorządów do współpracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o kontakt e-mailowy: maciejk_a@poczta.onet.pl , mkarasinski@pcen.pl

Maciej Karasiński, 13 stycznia 2013 roku.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !