„ Nauczyciel to nie zawód !
Wiele zawodów dzisiaj zawodzi, ale nauczyciel zawieść nie może”
Ks. Kardynał Stefan Wyszyński

Serdecznie Dziękuję Księdzu Doktorowi Markowi Dziewieckiemu, że przyjął nasze zaproszenie
i jest z nami. Witam Serdecznie gorąco.
Wiedza i doświadczenie Księdza Marka, książki i zawarte w nich podpowiedzi, przesłania przemawiają do mnie bardzo głęboko. Znalazłem w nich siłę i optymizm w swojej pracy zawodowej. Dziękuję za to.
 
Dość często zadaję sobie pytanie a właściwie ich szereg i szukam odpowiedzi.
Czy stać nas jako polskie, podkarpackie, przeworskie środowisko oświatowe na przełamanie własnej bojaźni i obaw, wątpliwości i własnej niemocy w walce o świadome, otwarte wdrażanie pedagogiki chrześcijańskiej?
 
Czy przyznamy się przed sobą, że pedagogika chrześcijańska jest równie uprawniona jak inne, czasami skrajnie nieodpowiedzialne, systemy wychowawcze lub ich namiastki, pseudo koncepcje?
 
Dlaczego antypedagogika, czy pedagogiki oparte na materializmie lub relatywizmie mogą mieć mocne oficjalne poparcie i akceptację a pedagogika personalistyczna nie?
Jaki system wychowawczy ma konkretny nauczyciel, konkretna szkoła.... jaką pedagogiką się kierują w życiu codziennym? Czy robią to świadomie?
 
W tych poszukiwaniach i przemyśleniach dochodzę do wniosków:
 
Istniejemy, bo nasi ojcowie o to zadbali. Mamy swoją kulturę swój dorobek narodowy. Polskie szkoły posiadają wiele doświadczenia w kształceniu dzieci od najmłodszych lat. Praca wielu pokoleń złożyła się na to kim jesteśmy. Ostatnie dziesięciolecia XX wieku i pierwsze lata XXI wieku dały nam możliwość spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II z przykładem jego życia, bycia, przekazem słownym i przekazem całej Jego Osoby.
 
Mam jednak przekonanie, wiem , że wiele czeka przed nami pracy, pracy nas i naszych dzieci by stopniowo rozprawiać się z relatywizmem i skutkiem okresu walk z cywilizacją chrześcijańską.
 
Zapraszam Panie i Panów samorządowców, nauczycieli, dyrektorów szkół, księży, rodziców do współpracy nad zmianą oblicza poszczególnych szkół. Jest taka potrzeba i możliwość. Tę potrzebę
i możliwość widzę w zmianie podejścia do problematyki wychowawczej. Widzę możliwość odejścia od biernego i mało świadomego do aktywnego, w pełni świadomego kreowania postaw pedagogicznych. Widzę szansę w dążeniu do samodoskonalenia i świadomym wpływaniu na innych.
Znam wiele szkół w których właśnie teraz dokonuje się zmiana. To w nich - Bóg, człowiek
w swej pełni, poszanowanie dorobku cywilizacyjnego Polski, tradycje są dostrzegane i szanowane. W tych szkołach podkreślanie roli wielu cennych postaw patriotycznych, ludzi nauki, kościoła jest na porządku dziennym.
Wiele szkół przybiera imię wspaniałych patronów i z kart ich życia czyta jak dobrze żyć. Młodzi ludzie to doceniają. Każdy z nas potrzebuje wyrazistego wzorca do naśladowania. Potrzebuje przykładu w zachowaniach na co dzień i od święta. W sytuacjach prostych i trudnych. Kiedy odnosimy sukces i kiedy przegrywamy. Kiedy jesteśmy zdrowi i kiedy podupadamy na zdrowiu. Kiedy mamy poczucie bezpieczeństwa i kiedy boimy się , że coś lub ktoś nam zagraża.
 
Jak trudno zdobyć zaufanie młodego człowieka a jak łatwo je stracić. Choćby gest, słowo lub zwykłe zaniechanie i całe lata pracy mogą runąć w jednej chwili. Kontakt zostanie zerwany.
Jak w takiej sytuacji bez bliskości i porozumienia być prowadzącym przez życie do wiedzy do dorosłości – być nauczycielem, pedagogiem?
 
Boli mnie to, że koleżanki i koledzy nauczyciele, samorządowcy, księża i siostry – ludzie edukacji nie zawsze świadomie wychowują, nie zawsze świadomie wpływają na to co jest ich podstawowym obowiązkiem. Własne doświadczenie, wychowanie w kulturze chrześcijańskiej nie wystarcza! Nie zawsze możemy powiedzieć, że jesteśmy wystarczająco uformowani i jesteśmy dobrym wzorcem. Czasami popełniamy grzech zaniechania.
 
Proszę Was Panie i Panowie zróbmy krok w kierunku świadomego kreowania wizerunku polskiej szkoły opartej o wartości chrześcijańskie.
- Wymieniajmy wzajemne doświadczenia i metody, które są skuteczne w kształtowaniu młodych ludzi na ludzi dobrych. Na dobrych dziś, za dziesięć i dwadzieścia lat.
- Sporządźmy katalog skutecznych metod wychowawczych i wdrażajmy je.
- Pilnujmy ich wdrażania jak oka w głowie.
- Przyznajmy, że pedagogika personalistyczna jest dla nas cenna i wato nią się posłużyć by osiągnąć sukces.
- Nie pozwólmy na bierność i nieświadome kształtowanie naszych dzieci. Mam wielkie przekonanie, że to dobry czas by mówić o świadomym nauczaniu i wychowaniu.
- Jeżeli w okresie roku, dwóch lat w naszym województwie znajdziemy 180-200 nauczycieli, dyrektorów, samorządowców, księży, sióstr zainteresowanych personalizmem i przekonanych
o potrzebie kreowania świadomego wychowania, będzie to oznaczało, że prawie w każdej gminie kształtuje się dobre środowisko. Takie środowiska mogą się wzajemnie wzbogacać w trudzie dobrego wychowania.
 
Zdecydujmy się na świadomy wybór koncepcji wychowawczej.
 
Zróbmy to! To tak niewiele, a możemy dużo dobrego wnieść do polskiej edukacji.
 
Wiem, że Ksiądz Marek Dziewiecki pomoże nam zrozumieć wartość świadomego wyboru koncepcji wychowania, wartość życiowej jednoznacznej deklaracji, że – pedagogika personalistyczna jest naszą pedagogiką!
 
Proszę o zgłaszanie swojej gotowości współpracy i skierowanie do mnie informacji o sobie
i zakresie swoich zainteresowań w zakresie wdrażania pedagogiki personalistycznej na adres:

Elektronicznie :
maciejk_a@poczta.onet.pl

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !