Bardzo proszę by to pismo(zapisane w PDF) kierować do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego w całej Polsce:
Marszałków Województwa,Prezydentów,Burmistrzów i Wójtów oraz radnych wszystkich samorządów.

Artykuł dodatkowy do ewentualnego wykorzystania.

Ewentualne pisma wspierające, zgody samorządowców na publikację informacji o wsparciu wraz z podaniem imienia, nazwiska i funkcji proszę kierować na adres:

37-700 Przemyśl,
Ul.Św.Józefa 6
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu
Ustawy o prowadzeniu obowiązkowej nauki gry w szachy do szkół

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !