Komunikat Nr 19 - Jeżeli osoby zbierające podpisy oczekują upoważnienia proszę o przysłanie e-mailem na adres e-mail:maciejk_a@poczta.onet.pl swoich danych (imię,nazwisko,adres zamieszkania i wskazanie adresu na jaki ma zostać wysłane upoważnienie.
Komunikat Nr 18 - Uczelnie wyższe zainteresowane wprowadzaniem szachów do szkół.
Komunikat Nr 17 - Pismo - Marszałka Sejmu - Postanowienie - zgoda na zbieranie 100 000 podpisów!
Komunikat Nr 16
- Już w najbliższych dniach otrzymamy decyzję Marszałka Sejmu w sprawie zgodny na zbieranie podpisów. Jest wielce prawdopodobne, że będzie to decyzja pozytywna. W związku z powyższym proszę o zgłoszenia kandydatów do zbierania podpisów. Trzeba nam po 70 osób na województwo. Każda z tych osób powinna zebrać po 100 podpisów ! Niebawem podam ile osób zbiera podpisy z podziałem na województwa. 
 
 
Maciej Karasiński

Komunikat Nr 15 - W dniu 11 września 2009 roku do Marszałka Sejmu RP zostało wysłane 2000 zebranych podpisów wraz z projektem ustawy i uzasadnieniem.
 
 
Członkowie Komitetu : Adam Król, Dariusz Pizior i Maciej Karasiński
- ostatnie przygotowania przed wysłaniem przesyłki do Sejmu i przy okienku pocztowym !
  
Oczekujemy zgody na zbieranie pozostałych podpisów. Spodziewana zgoda nastąpi około 30 września 2009.
 
Z chwilą uzyskania zgody pozostanie 3 miesiące na zebranie 98 000 podpisów.
Proszę o aktywność i przygotowanie się do INTENSYWNEGO ZBIERANIA !!!
 
Komunikat Nr 14 - Biorąc pod uwagę pojawiające się możliwości rozwoju współpracy z
Podkomisją PZSzach w zakresie lepszego przygotowania poparcia dla projektu ustawy przekładam termin złożenia projektu do Sejmu RP na koniec pierwszej dekady września 2009.  Pełnomocnik Komitetu - Maciej Karasiński 08.08.2009.
Komunikat Nr 13 -
Polski Związek Szachowy powołał do życia  Podkomisję ,,Szachy w szkołach'' przy Komisji Młodzieżowej ! Do współpracy zaproszony  został Maciej Karasiński - Pełnomocnik Inicjatywy. 08.08.2009r.
Komunikat Nr 12 -
Na dzień 10 sierpnia 2009 roku planujemy złożenie do Marszałka Sejmu RP projektu ustawy wraz z około1500 podpisów w celu uzyskania zgody na zebranie pozostałych 98500. Warunkiem jest ukształtowanie się sieci organizacji i osób zbierających podpisy. Bardzo proszę Okręgowe Związki Szachowe by włączyły się w akcję! Od Was wiele zależy.
W załączeniu przedstawiam Państwu pismo do Prezesa i Zarządu PZSzach zawierające prośbę czynnego poparcia akcji zbierania podpisów.
 
Komunikat Nr 11 -
 
Szachy do szkół w Rzeczypospolitej
 
Komunikat nr 10 -
 
Komunikat Nr 9
Kurs instruktorski dla nauczycieli dofinansowany z POKL.
 
Komunikat Nr 8
RADA PREZYDENCKA MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZACHOWEJ FIDE
 
( Kraków, 15-18 czerwca 2009 roku ) popiera ideę ,,Szachy do szkół" !
Cytat z notatki o pobycie Rady: ... istotna sprawa, to szachy w szkołach – FIDE podpisało z kolejnymi państwami umowy o wprowadzeniu szachów do szkół – po Turcji, Rosji pojawiły się Azerbejdżan i Mongolia.
Komunikat Nr 7 -
pisma do przedstawicieli Samorządów - JST.

Komunikat Nr 6 - Podpisy zbieramy nadal , musimy mieć pewność !
 
Komunikat Nr 5 - rusza nabór na kurs instruktora szachowego dla nauczycieli z województwa podkarpackiego  współfinansowany z EFS w ramach POKL - bliższe informacje na stronie Podkaprackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu

Komunikat Nr 4 -
organizujemy bezpłatne szkolenia pod POKL - jak aplikować o środki na prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie szachów a w tym wprowadzenie szachów do szkół i przedszkoli ?

Komunikat Nr 3
GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY CEL MINIMUM OSIĄGNIĘTY
Mamy już ponad 1500 podpisów !!!  Zbieramy do około 3 tysięcy by mieć pewność,że złożone nieprecyzyjnie podpisy nie zostaną odrzucone! Dość często nie wypełniano precyzyjnie danych potrzebnych przy zbieraniu podpisów!
Najczęstszym błędami są poprawianie nr PESEL i nie wpisywanie dokładnego adresu zamieszkania (np. brak miejscowości z kodem pocztowym). Formalnie możemy składać projekt do Marszałka Sejmu. Jednak musimy być pewni, że nie zostanie odrzucony. W zakładce Szachy do szkół -
materiały do pobrania zamieszczam wzór - jak powinien być wpisany głos poparcia na karcie zbierania podpisów. Zbliża się koniec I Etapu.

KOMUNIKAT Nr 2 - SPOTKANIE KOORDYNATORÓW - POŁOWA SIERPNIA 2009

KOMUNIKAT Nr 1

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !